Är hjärnan ett neuralt nätverk?

Är hjärnan det vi traditionellt menar med ett neuralt nätverk eller inte?

Från biologin har vi en ytlig koll på hur neuroner fungerar, men i djupare mening vet vi faktiskt fortfarande inte hur de fungerar exakt.

Inom fysiken finns det två skolor för hur hjärnan kan tänkas fungera.

Den ena skolan, representerad av den svenske fysikern Max Tegmark, menar att hjärnan i grund och botten är ett system representerbart av klassisk mekanik.

Den andra skolan, Quantum Conciousness representerad av Roger Penrose, menar att man måste ta hänsyn till kvantmekaniska effekter när man modellerar hur hjärnan fungerar.

Om hjärnan är ett traditionellt neuralt nätverk är det bra för då kan man bygga en hjärna med tillräckligt många grafikkort. Om hjärnan istället fungerar med kvanteffekter måste man vänta på kvantdatorer för att bygga en hjärna!