• Google Summer of Code 2014

  • Fusk med FPM

  • Fedora-baserad privat server

  • Fedora på Microsoft Surface Pro 2

  • Kaffe med Bitcoin